SAUSIO 13-ĄJĄ MŪSŲ LAISVEI 30 METŲ

Jau 30-tą kartą minint Laisvės gynėjų dieną šių metų sausio 11-13 dienomis mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Vilniaus miesto tautinių bendrijų mokyklų Lietuvių kalbos ir literatūros metodinio būrelio organizuotoje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“.
Ta proga mokiniai per lietuvių kalbos pamokas gamino neužmirštuolės žiedus, tapusius šios atmintinos dienos simboliu.
Kodėl neužmirštuolė?
Senas pasakojimas byloja, kad deivė Flora, visiems augalams suteikusi vardus, jau norėjo išskristi, kuklus augaliukas paprašęs:,, Neužmiršk manęs, Flora, suteik ir man kokį nors vardą.“ Deivė suteikusi neužmirštuolės vardą ir kartu apdovanojo stebuklinga galia – grąžinti atmintį tiems, kurie užmiršta savo mylimus žmones ir Tėvynę. ( S. Obelevičius ,,Gėlių kalbos paslaptys“)
Šiame simboliniame žiede talpiname gyvą atmintį, pagarbą, pareigą. Atmename žuvusius, išreiškiame pagarbą tiems, kurie kovojo už nepriklausomybę ir tuo pačiu įsipareigojame išsaugoti laisvę.
Pasidžiaukime mūsų mokinių darbais, kurie leidžia tikėti, kad nors ir skaudūs, bet brangūs tų dienų įvykiai bus išsaugoti jaunų žmonių širdyse. Nes atmintis gyva, kol liudija.

Sausio 13 – Laisvės gynėjų diena

Šių metų, Sausio 13-ąją minėjome atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-metį. Įprasminome šią dieną mūsų mokinių nuostabiais darbais!

Ministrės J. Šiugždinienės sveikinimas artėjančių švenčių proga

Mielieji,

2020-ieji pasauliui, mūsų šaliai, mums visiems buvo iššūkių metai, o iššūkiai – tai ne tik išbandymas, bet ir galimybė atsinaujinti, į įprastus dalykus pažiūrėti kitaip ir ieškoti naujų, geresnių sprendimų. Kiekvienas iššūkis yra ir nauja pamoka.

Nė kiek neabejoju, kad mūsų šalis ir mūsų švietimo, mokslo sistema iš pandemijos išeis daug stipresnė ir išmanesnė, nei buvo prieš tai.

Dėkoju kiekvienam švietimo, mokslo bendruomenės nariui už kantrybę, už indėlį į mūsų vaikų, jaunimo galimybę ugdytis, studijuoti.

Dėkoju, kad visi kartu vieni iš kitų mokėtės, vieni kitiems padėjote. 2020-ieji išliks mūsų atmintyje ir kaip sutelkto darbo laikas.

Te artėjantys 2021-ieji atneša ne tik įkvepiančių ir vaisingų iššūkių, bet ir taip laukiamos atvangos.

Drąsiai, su švelniu pasitikėjimu ženkime į naujus metus.

Sutikime šventes kupini vilties ir vidinės šviesos.

Jaukių šventų Kalėdų, sėkmingų, viltingų ateinančių Naujųjų metų!

Nuoširdžiai

Jurgita Šiugždinienė

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Apie atsakingą antibiotikų vartojimą

Lapkričio 18–24 d. minint Supratimo apie antimikrobines medžiagas savaitę, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“, rūpindamasis vilniečių sveikata ir saugumu, parengė informacinį vizualą apie atsakingą antibiotikų vartojimą (nuorodos žemiau), taip pat trumpą informacinį video ir informacinį straipsnį šia tema.

Nuoroda į  Facebook įrašą: shorturl.at/suEOY

Nuoroda į straipsnį ir video filmuką: shorturl.at/uJX15

Dėl darbo nuotoliniu būdu

Vadovaudamiesi Vyriausybės nutarimu ir Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijomis, Vilniaus Liepkalnio mokykloje nuo lapkričio 9 dienos iki lapkričio 29 dienos, ugdymas bus organizuojamas tokia tvarka:

1.     Priešmokyklinės grupės ugdytiniai ir 1 – 4 kl. mokiniai mokysis įprastu

( kontaktiniu) būdu, laikantis visų nustatytų higienos reikalavimų. VDM dirbs įprasta tvarka.

2.     5-10 klasių moksleiviams pamokos vyks nuotoliniu būdu. Nuotolinis ugdymas bus organizuojamas per Zoom ir Microsoft Teams 365 aplinkas.   Ugdant 5-10 klasių mokinius  laikysimės  įprasto pamokų tvarkaraščio ir dirbsime pagal 2020 m. kovo 24 d. Vilniaus Liepkalnio mokyklos direktoriaus patvirtintą, 2020 m. kovo 30 d., 2020 m. lapkričio 6 d. papildytą nuotolinio ugdymo tvarką.

3.     Neformalusis vaikų švietimas  pradinėse klasėse bus vykdomas kontaktiniu būdu (jai būrelį lanko tos pačios klasės mokiniai),kitais atvejais  bus vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

4.     Švietimo pagalba bus teikiama: 1 – 4 kl. mokiniams  – įprastu arba nuotoliniu būdu, 5 – 10 kl. mokiniams – nuotoliniu būdu.

5.     Klasės auklėtojos susitikimus su tėvais ir klasės valandėles su mokiniais ves nuotoliniu būdu.

Išlikite ramūs bei sveiki!