Lietuvių kalba


PROGRAMINĖ LITERATŪRA

Lietuvių kalbos privalomos literatūros šąrašas ir elektroniai šaltiniai 3-4 klasė

(LIETUVIŲ VALSTYBINĖ KALBA 5-6 KLASĖS)

1. Lietuviškos pasakos: Baltas vilkas, Gulbė – karaliaus pati, Devynių brolių sesutė, Našlaitė Elenytė ir broliukas aviniukas, Stiklo kalnas;
2. Kaip atsirado žemė, Sužeistas vėjas (sakmės);
3. Maironis. Pavasaris;
4. J. Biliūnas. Kūdikystės sapnai;
5. V. Krėvė. Galvažudys;
6. J. Aistis. Peizažas;
7. S. Nėris. Eglė žalčių karalienė;
8. A. Vaičiulaitis. Nidos žvėrys, Auksinė kurpelė;
9. P. Cvirka. Vaikų karas;
10. H. Radauskas. Gėlė ir vėjas, Lietus, Balti malūnai;
11. V. Žilinskaitė. Nebijokė;
12. S. Geda. Baltoji varnelė;
13. J. Erlickas. Bobutė iš Paryžiaus, Lakštingala Zarasuose;
14. V. Kukulas. Vėjo birbynė.


 

PROGRAMINĖ LITERATŪRA
(LIETUVIŲ VALSTYBINĖ KALBA 7-8 KLASĖS)

1. J. Biliūnas. Kliudžiau, Brisiaus galas, Ubagaus, Laimės žiburys;
2. V. Pietaris. Algimantas;
3. B. Baltrušaitytė. Grįžimas į Trakus, Po Žalgirio kautynių;
4. V. Kudirka. Tautiška giesmė;
5. Maironis. Trakų pilis, Aš norėčiau prikelti, Jūratė ir Kastytis;
6. V. Krėvė. Milžinkapis, Skerdžius, Antanuko rytas;
7. B. Pūkelevičiūtė. Aštuoni lapai;
8. Č. Milošas. Isos slėnis;
9. J. Vaičiūnaitė. Poezija;
10. A. Marčėnas. Poezija;
11. Just. Marcinkevičius. Poezija;
12. B. Vilimaitė. Papartynų saulė;
13. J. Erlickas. Poezija;
14. J. Aputis. Vieškelyje džipai;
15. J. Degutytė. Kriaušė, Sena daina;
16. V. Juknaitė. Ugniaspalvė lapė;
17. A. Liobytė. Sunki mama;
18. K. Saja. Būrimas obuolio sėklom;
19. N. Jankutė. Šamo ežero sekliai;
20. V. Palčinskaitė. Andrius.


 

PROGRAMINĖ LITERATŪRA
(LIETUVIŲ VALSTYBINĖ KALBA 9-10 KLASĖS)

1. Lietuvių pasakos: Eglė žalčių karalienė;
2. A. Baranauskas. Anykščių šilelis;
3. K. Donelaitis. Metai;
4. Maironis. Pavasario balsai;
5. A. Mykolaitis-Putinas. Poezija;
6. B. Sruoga. Poezija;
7. J. Aistis. Poezija;
8. A. Miškinis. Poezija;
9. B. Brazdžionis. Poezija;
10. S. Nėris. Poezija;
11. Šatrijos Ragana. Irkos tragedija;
12. A. Vaičiulaitis. Valentina;
13. I. Šeinius. Kuprelis;
14. K. Boruta. Baltaragio malūnas;
15. K. Ostrauskas. Jūratė ir Kastytis;
16. K. Binkis. 100 pavasarių;
17. H. Radauskas. Poezija;
18. V. Mačernis. Po ūkanotu nežinios dangum;
19. B. Sruoga. Dievų miškas;
20. J. Aputis. Novelės;
21. J. Grušas. Barbora Radvilaitė, Meilė, džiazas ir velnias;
22. B. Radzevičius. Balsai iš tylos;
23. I. Meras. Lygiosios trunka akimirką;
24. M. Martinaitis. Kukučio baladės, Žemės dukra;
25. S. Šaltenis. Riešutų duona;
26. V. Juknaitė. Išsiduosi. Balsu, Tariamas iš tamsos.