Darbo grupės ir komisijos

Darbo grupės ir komisijos:

– Vaiko gerovės komisija

– Atestacinė komisija

– Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

– Darbo taryba

– Etikos komisija