Apie mokyklą

VIZIJA

Liepkalnio pagrindinė mokykla – demokratiška, atvira kaitai, inovatyvi, nuolat besimokanti bendrojo lavinimo mokykla, ugdanti kiekvieno mokinio gebėjimus ir polinkius, formuojanti brandžią, atsakingą už savo gyvenimą asmenybę, gebančią išsaugoti tautiškumą, patriotiškumą. Mokykla – neatsiejama bendruomenės dalis, kūrybiškai puoselėjanti mikrorajono kultūrinį unikalumą, bendradarbiaujanti su socialiniais partneriais.

MISIJA

Užtikrinti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą. Ugdyti mokinių motyvuotą norą mokytis ir diegti jiems nuostatą, kad mokomasi visą gyvenimą. Sudaryti sąlygas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ugdyti(s). Perteikti jiems tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes. Skatinti aktyvų bendradarbiavimą su visuomeninėmis organizacijomis ir puoselėti dalykiškus santykius su mokinių tėvais.