Apie mokyklą

VIZIJA
Moderni, atvira kaitai ir tobulėjimui mokykla, sudaranti sąlygas kiekvienam bendruomenės nariui patirti individualią, jo poreikius ir galias atitinkančią sėkmę.

MISIJA
Vilniaus Liepkalnio mokykla teikta kokybišką bendrąjį išsilavinimą, padeda integruotis įvairių tautybių mokiniams pagal kiekvieno individualius poreikius, plėtoja kompetencijas ugdydama brandų asmenį, gebantį adaptuotis (prisitaikyti) visuomenėje.

VERTYBĖS
Kritinis mąstymas
Sąmoningas mokymasis
Pagarba
Bendradarbiavimas
Siekis augti
Atvirumas pokyčiams

FILOSOFIJA
„Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui, mokykla turi būti gyvenimas“.
Elbert Green Hubbard