Mokyklos istorija

IŠ MOKYKLOS ISTORIJOS
• 1936 m. pradėtas statyti mokyklos pastatas.
• 1938 m. atidaryta J. Pilsudskio vardo mokykla Nr. 40.
• 1939 m. II pasaulinio karo pradžia.
• 1941–45 m. m. karo belaisvių ligoninė.
• 1945–47 m. m. geležinkeliečių technikumas.
• 1947 m. atidaryta 2-ji Geležinkelio Vilniaus skyriaus mokykla rusų dėstoma kalba.
• 1953 m. mokykla vadinama 12-ąja Pabaltijo geležinkelio mokykla.
• 1961 m. mokykla vadinama 28 –oji Vilniaus miesto vidurinė mokykla.
• 1990 m. lenkiškos mokyklos atgimimas. Atidaryta pirma klasė lenkų dėstoma kalba.
• 1994 m. 28-oji vidurinė mokykla vadinama Vilniaus Liepkalnio vidurinė mokykla.
• 2000 m. išleista pirmoji laida lenkiškos pagrindinės mokyklos.
• 2001 m. Liepkalnio vidurinė mokykla reorganizuota į Liepkalnio pagrindinę mokyklą.
• 2014–2015 m. m. Liepkalnio pagrindinėje mokykloje atidaryta priešmokyklinio ugdymo grupė.

DIREKTORIAI

Rajchlina M. – 1947

Išutin S. – 1948–1949

Kurilenko A. – 1949–51

Pachomov D. – 1951–1953

Golovanov J. – 1953–55

Volčkov V. – 1955–56

Verbliudov N. – 1956–60

Beliajeva A. – 1960–1974

Beniakovkina T. – 1974–1984

Repšys P. – 1984–2003

Gasperska H. – 2003–

Videoteka