Rugsėjo 1-osios šventė

Žvarbų rudenišką rytą Rugsėjo 1-osios skambutis vėl sukvietė visus į mokyklą. Mokytojai ir tėveliai rinkosi mokyklos kieme. Šventė tradiciškai prasidėjo klausant „Tautišką giesmę“. Mokyklos bendruomenę sveikino mokyklos direktorė Helena Gasperska ir direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Priščepionokienė. Po šventės mokiniai su klasių auklėtojais ir tėveliais sugūžėjo į klases pirmąjai klasės valandėlei.

Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo

Siūlome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pridedama).

Taip pat siūlome susipažinti su Lietuvos moksleivių sąjungos rekomendacijomis. (Pridedama)

Pabrėžiame, kad Tvarka yra parengta vadovaujantis VESOC sprendimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis bei Jūsų pasiūlymais, patarimais.

Ką svarbu žinoti pradedant 2020-2021 mokslo metus?

Priešmokyklinė grupė, 3 b, 2 c, 3 c, 4 c klasės į mokyklą įeina ir iš mokyklos išeina pro centrinį įėjimą.

1 a, 2 a, 3 a, 4 a klasės į mokyklą įeina ir iš mokyklos išeina pro I korpuso įėjimą.

5 a, 6 a, 7 a, 8 a, 10 a, 6 c, 7 c, 8 c, 9 a, 9 c, 10 c klasės į mokyklą įeina ir iš mokyklos išeina pro II korpuso įėjimą.

Kur mokomės?

Eil. Nr. Klasė Kabineto
  Nr.
1. Priešmokyklinio ugdymo grupė 306
2. 1a 202
3. 2a 206
4. 3a 201
5. 3b 307
6. 4a 205
7. 2c/3c 308
8. 4c 301
9. 5a 213
10. 6a 214
11. 7a 318
12. 8a 209
13. 9a 210
14. 10a 116
15. 6c/9c 311
16. 7c/8c 317
17. 10c 211

Mokslo ir žinių šventė

Mokslo ir žinių šventė įvyks 2020-09-01 mokyklos kieme:

0-4 klasės – 9.00 val.
5-10 klasės – 10.00 val.


Šventės dalyviai turėtų laikytis 1 m atstumo atviroje erdvėje ir 2 m atstumo uždarose patalpose.
Jeigu pirmoje pamokoje dalyvaus mokinių tėvai, prašome dėvėti veido kaukes ar kitas apsaugines priemones.

Vilniaus Liepkalnio mokykla

Vadovaujantis Vilniaus Liepkalnio mokyklos Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdžio 2020-08-25 protokolo Nr.4 nutarimais, skelbiami kviečiamų mokytis Vilniaus Liepkalnio mokykloje 2020-2021 m.m. mokinių sąrašai.

IV priėmimo komisijos posėdis

Kviečiamų į 1 kl. 2020/2021 m. m. mokinių sąrašas

Eil.Nr. MOK
1. 57543
2. 57562