Nuotolinis mokymas

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymu, Vilniaus Liepkalnio mokykloje
nuo lapkričio 30 dienos iki gruodžio 17 dienos,
ugdymas tęsiamas pagal nustatytą tvarką:

  1. Priešmokyklinės grupės ugdytiniai ir 1 – 4 kl. mokiniai mokysis įprastu
    ( kontaktiniu) būdu, laikantis visų nustatytų higienos reikalavimų.
    VDM dirbs įprasta tvarka.
  2. 5-10 klasių moksleiviams pamokos vyks nuotoliniu būdu. Nuotolinis ugdymas bus organizuojamas per Zoom ir Microsoft Teams 365 aplinkas. Ugdant 5-10 klasių mokinius laikysimės įprasto pamokų tvarkaraščio ir dirbsime ta pačia tvarka, kaip dirbome lapkričio 9-27 dienomis.
  3. Neformalusis vaikų švietimas pradinėse klasėse vyks kontaktiniu būdu (jei būrelį lanko tos pačios klasės mokiniai), kitais atvejais bus vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.
  4. Švietimo pagalba bus teikiama: 1 – 4 kl. ir 5-10 kl. mokiniams –nuotoliniu būdu.

Išlikite ramūs bei sveiki!