Covid-19 prevencija

2022-02-09

Dalinamės aktualia informacija apie izoliacijos taikymą ir nedarbingumą. Kviečiame susipažinti ir tikimės, kad joje rasite atsakymus į Jums rūpimus klausimus.

KOKS YRA IZOLIACIJOS TAIKYMAS VAIKUI IKI INDIVIDUALAUS PGR TYRIMO ATLIKIMO? 

Izoliacija rekomenduojama tik VAIKUI, kai:

 • COVID-19 liga buvo patvirtinta ugdymo įstaigoje greituoju antigeno testu. 

Izoliacija taikoma tik VAIKUI, kai:

 • Vaikas jaučia COVID-19 ligai būdingus simptomus. 
 • Turėjo kontaktą ugdymo įstaigoje su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga ir atsisakė testuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais. 
cidimage002.png@01D81D96.3481C790

Izoliacija yra netaikoma šeimos nariams iki individualaus vaiko PGR tyrimo rezultato patvirtinimo dienos.

cidimage003.png@01D81D96.3481C790

Izoliacija netaikoma vaikui ir kartu gyvenantiems asmenims, jei PGR tyrimas atliekamas neturėjus kontakto su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga bei po rastos teigiamos koncentracijos ugdymo įstaigoje atlikus aplinkos paviršių tyrimą. 

KĄ DARYTI, JEI VAIKUI BUVO NUSTATYTA COVID-19 LIGA?

 • Sergantysis arba sergančio vaiko tėvai turi užpildyti atvejo anketą https://atvejis.nvsc.lt/, skirtą užsikrėtusiems COVID-19 liga. Anketoje svarbu nurodyti užsikrėtimo aplinkybes, datą kada paskutinį kartą vaikas lankėsi ugdymo įstaigoje, izoliuojamus kartu gyvenančius asmenis. 

NUO KADA KARTU GYVENANTIEMS ASMENIMS TURI BŪTI TAIKOMA IZOLIACIJA?  

 • Izoliacijos laikas skaičiuojamas nuo teigiamo PGR tyrimo ar laboratorijoje atlikto greitojo antigeno testo teigiamo rezultato patvirtinimo dienos.
❌

   Kartu gyvenantys asmenys, kurie yra persirgę COVID-19 liga, kai nuo teigiamo PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau kaip 90 dienų nesiizoliuoja! 

KOKIŲ VEIKSMŲ REIKIA IMTIS NORINT GAUTI NEDARBINGUMĄ? 

1️⃣

         Sergantysis arba sergančio vaiko tėvai turi būti užpildę atvejo anketą https://atvejis.nvsc.lt/, įtraukiant kartu gyvenančius asmenis. 

2️⃣

        Kartu gyvenantys asmenys turi būti gavę SMS žinutę dėl priskirtos izoliacijos ir užsipildę sąlytį turėjusių asmenų anketas, kurių nuorodos bus pateiktos SMS žinutėje.

3️⃣

        Kartu gyvenantys asmenys, esant poreikiui, turi užpildyti prašymą dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/110023/19220). 

Daugiau informacijos dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo: https://nvsc.lrv.lt/lt/nedarbingumo-pazymejimo-del-privalomos-izoliacijos-isdavimas

2022-02-04

Informacija apie GAT testus, jų atlikimą:

 • GAT testai ugdymo įstaigoje atliekami kas 3–5 dienas;
  atlikti GAT užtrunka apie 15–20 minučių (nuo testo ėminio paėmimo iki rezultato vertinimo);
 • GAT atlieka, rezultatus vertina ir interpretuoja mokiniai savarankiškai, padedant atsakingam ugdymo įstaigos paskirtam asmeniui, arba atsakingam ugdymo įstaigos paskirtam asmeniui, jei mokinys jaunesnis nei 16 metų;
 • jei reikia visuomenės sveikatos specialistas (jam nesant mobilios komandos narys) gali instruktuoti mokinius ar ugdymo įstaigos darbuotojus pirmą kartą atliekant GAT, o vėliau procesą prižiūri atsakingas ugdymo įstaigos paskirtas asmuo. Kilus poreikiui dėl apmokymo informuokite visuomenės sveikatos specialistą jam nesant mobilios komandos narį;
 • GAT rezultatus turi fiksuoti atsakingas ugdymo įstaigos darbuotojas pagal ugdymo įstaigos vadovo nustatytą tvarką. Pridedame siūlomą mokinių tyrimų Registracijos žurnalą (Žr. Mokinių tyrimų Registracijos žurnalas);
 • Jei GAT atliekamas kas 3–5 dienas ir numatoma testavimo diena yra savaitgalį, mokiniams rekomenduojama išduoti po 1 GAT, kuris turėtų būti atliekamas paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo įstaigą.

2022-01-24

Informacija apie aktualių teisės aktų pakeitimus.

Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

Įsigalioja nuo šiandien (2022-01-24).

Pagrindiniai pasikeitimai ir aktualios informacijos apibendrinimas:

 1. 7 d. izoliacija mokiniams taikoma tik tais atvejais, jei vaikas turėjo sąlytį su kartu gyvenančiu COVID-19 liga sergančiu asmeniu.
 2. Jei vaikai turėjo didelės rizikos kontaktą mokykloje su COVID-19 liga sergančiu asmeniu (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), testuojami greitojo antigeno testais (toliau – GAT) pagal algoritmą (GAT netrukus – po 48/72 val. – po 48 val.) arba izoliuojami 7 d.
 3. 7 d. izoliacija taikoma įstaigos personalui, jei turėjus kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu yra atsisakoma testuotis GAT pagal algoritmą (GAT netrukus – po 48/72 val. – po 48 val.).
 4. Jei ugdymo įstaigos personalo turėtas didelės rizikos kontaktas su COVID-19 liga sergančiu asmeniu buvo mokykloje, asmuo neturi izoliuotis, tačiau yra rekomendacija testuotis GAT pagal algoritmą (GAT netrukus – po 48/72 val. – po 48 val.).
 5. Tiems asmenims, kuriems taikoma 7 d. izoliacija po turėto kontakto su kartu gyvenančiu asmeniu, izoliacija skaičiuojama nuo dienos, kai susirgusiam asmeniui patvirtintas teigiamas PGR tyrimo ar laboratorijoje atlikto greitojo antigeno testo rezultatas.
 6. Jeigu asmuo yra teigiamo kaupinio narys, tačiau PGR tyrimo neatlieka – taikoma 7 dienų izoliacija (anksčiau taikyta 10 dienų).
 7. Izoliuoti asmenys gali palikti izoliavimo vietą prireikus užtikrinti laikomų ūkinių gyvūnų gerovę ir fiziologinius poreikius, kai tai įmanoma padaryti išvengiant kontakto su kitais asmenimis. Palikus izoliacijos vietą būtina dėvėti veido apsaugos priemones.

V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Įsigaliojo 2022-01-22.

Pagrindiniai pasikeitimai:

 1. Izoliacija gali būti nutraukiama po 10dienų (pacientas laikomas pasveikusiu) nuo teigiamo PGR ar antigeno tyrimo paėmimo dienos, jei pacientas nesikreipė į ASPĮ ir turimais kontaktais nepavyko su juo susisiekti (anksčiau izoliacija buvo nutraukiama po 20 dienų).

2022-01-21

Apibendrinta informaciją dėl sprendimų pakeitimų įsigaliojusių 2022-01-17.

1. Sprendimo pakeitimas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd9923a0755811ec993ff5ca6e8ba60c

Trumpai svarbiausi pasikeitimų aspektai: 

 1. Izoliacija netaikoma tik persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR / antigeno testo (mobiliajame punkte, ASPĮ) rezultato praėjo mažiau kaip 90 d. 
 2. Izoliacija po kontakto su sergančiuoju trumpinama iki 7 dienų.

Ugdymo įstaigos darbuotojai, turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:

UGDYMO ĮSTAIGOJE:

 • mažesniu nei 1 m. atstumu, ilgiau nei 4 val. privalo izoliuotis 7 dienas nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliacija NEBUS TAIKOMA jei darbuotojas atliks savikontrolę greitaisiais antigeno testais (toliau – GAT): pagal algoritmą GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.;
 • didesniu nei 1 m. atstumu, trumpiau nei 4 val. izoliacija yra netaikoma, rekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.

SOCIALINĖJE APLINKOJE (koncerte, pietaujant draugų kompanijoje ir kt.):

 • izoliacija netaikoma, rekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val. Jei yra galimybė, rekomenduojamas nuotolinis darbas.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

 • privaloma izoliacija 7 dienas (skaičiuojama nuo teigiamo PGR / antigeno testo gavimo datos, atlikto mobiliajame punkte, ASPĮ);
 • izoliacija nebus taikoma, jei darbuotojas atliks savikontrolę GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.

Ugdymo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokiniai, turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:

UGDYMO ĮSTAIGOJE:

 • izoliacija netaikoma, mokiniai dalyvauja ugdymo procese.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

 • izoliacija taikoma – 7 dienos.

Ugdymo įstaigos mokiniai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo, pirminio profesinio mokymo programas bei ugdomi pagal neformaliojo ugdymo programą toje pačioje ugdymo įstaigoje irturėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:

UGDYMO ĮSTAIGOJE:

 • izoliacija netaikoma irdalyvauja ugdymo procese, jeigu atliekamas GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.
 • izoliacija taikoma, jeigu atsisako testuotis GAT pagal algoritmą.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

 • izoliacija taikoma – 7 dienos.

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

Turėjus kontaktą su sergančiuoju reikia kreiptis į NVSC ir pateikti prašymą per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu paštu ar atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių. Plačiau galite rasti: https://nvsc.lrv.lt/lt/nedarbingumo-pazymejimo-del-privalomos-izoliacijos-isdavimas 

Primename: 

 • Susirgusiems gyventojams izoliaciją skiria ir nutraukia šeimos gydytojas.
 • Pajutę COVID-19 ligai būdingus simptomus kviečiame registruotis tyrimui internetu www.1808.lt arba trumpuoju numeriu 1808 ir izoliuotis iki rezultato gavimo. 
 • Gavus teigiamą tyrimo rezultatą, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją ir pildyti NVSC anketą (https://atvejis.nvsc.lt/) bei nurodyti sąlytį turėjusius kartu gyvenančius asmenis.

2. Sprendimo pakeitimas Nr. V-383 ,,Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9ad93921682411eaa02cacf2a861120c/asr 

Pagrindinis pasikeitimas – sergantiems besimptome COVID-19 ligos forma izoliacija gali būti nutraukiama po 7 dienų nuo teigiamo PGR / antigeno testo (mobiliajame punkte, ASPĮ) atsakymo.


2022-01-13

2022-01-10

Informuojame, apie teisės aktų pasikeitimus.

1. Keičiasi: įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Įsigalioja 2022-01-10

Pagrindiniai pasikeitimai:

 1. Asmenims, turėjusiems didelės rizikos sąlyti su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nepriklausomai nuo nustatytos viruso atmainos, izoliacija taikoma įprastine tvarka vadovaujantis įsakymo 9 priedu (pridėta).
 1. Asmeniui patvirtinus Omikron atmainą, su juo turėjusiems didelės rizikos sąlytį asmenims izoliacija taikoma įprastine tvarka tik tuo atveju, jeigu sąlytis įvyko ne anksčiau kaip 2022-01-10. Visiem asmenims iki šios dienos turėjusiems sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta Omikron atmaina, taikoma 10 dienų izoliacija (nepaisant izoliacijos išimčių) be galimybės ją susitrumpinti.
 2. Turėjus sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nepriklausomai nuo nustatytos viruso atmainos, galima susitrumpinti izoliaciją:
 • Ne anksčiau, kaip 7 izoliavimo dieną atlikus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą. 
 • Pasiskiepytiems COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo daugiau kaip 120 d. nuo paskutinės dozės (netaikoma pilna schema paskiepytiems asmenims iki 18 m.) ir asmuo neskiepytas sustiprinančiąja doze, ne ankčiau kaip 3 izoliavimosi dieną atlikus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą.

Pakeitimo nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e9d234d16ff911ecb2fe9975f8a9e52e

2. Keičiasi: įsakymas Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pakeitimo“ pakeitimo. Įsigalioja 2022-01-10

Pagrindinis pasikeitimas: 

1.       Sustiprinančiąja COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) dozės neturintys vakcinuoti asmenys norėdami išvengti periodinio testavimo nebegalės pateikti teigiamo kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymo.

2.       Asmenims, turintiems iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos gautus teigiamus kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymus, kai šis tyrimas buvo atliktas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, periodinis testavimas gali būti neatliekamas 60 dienų.

Pakeitimo pakeitimas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ddeb54d16ff911ecb2fe9975f8a9e52e

Sausio 5 d. pakeitimashttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aeedf5416e6711ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=8p1p8wx4k

Naujas algoritmas:

_____________________________________________________________________________

Kilus klausimų kviečiame kreiptis į ugdymo įstaigoje dirbantį visuomenės sveikatos specialistą, mobiliai paslaugas teikiantį visuomenės sveikatos specialistą.

Keičiasi OV sprendimas dėl tyrimų atlikimo dėl COVID-19 ligos (dalis reikalavimų įsigalioja nuo penktadienio). Sprendimas: Nr. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO. Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c2b608025eaf11ecb2fe9975f8a9e52e.

Pagrindiniai pasikeitimai:

Nuo 2021-12-28 įsigalioja tvarka, kad Galimybių pasu pradės naudotis vaikai nuo 12 metų. Vaikams PGR tyrimas galimybių pasui gauti bus atliekamas biudžeto lėšomis. Atkreipiame dėmesį, kad tėvai ar globėjai vaikams priklausančius Galimybių pasus galės rasti prisijungę prie savo vaikų E. sveikatos paskyrų. Galimybių pasą nesunkiai bus galima atsisiųsti, išsisaugoti savo išmaniajame įrenginyje ar naudoti atspausdintą. Spausdintą Galimybių paso variantą, kaip ir iki šiol, taip pat galima atsiimti Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose, Lietuvos pašto skyriuose, „Sodros“ padaliniuose ir vaistinėse.
​Kiekybiniai ir pusiau kiekybiniai serologiniai tyrimai nemokamai bus atliekami vieną kartą pasiskiepijusiems „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos viena doze gyventojams, kurie persirgo COVID-19 liga (ne anksčiau kaip po 120 dienų), bei vaikams nuo 12 iki 16 metų ne dažniau kaip kas 30 dienų. Pasikeitimas įsigalioja nuo 2021-12-17.

Keičiasi Įsakymo Nr. V-2701 2 priedas dėl darbuotojams atliekamų sveikatos patikrinimų ar neserga COVID-19 liga. Įsakymas Nr. V-2701 „DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO PASITIKRINTI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ REIKALAVIMŲ“. Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85f2be205cef11eca9ac839120d251c4.

Pagrindiniai pasikeitimai: numatytas terminas, kuomet praėjus daugiau nei 210 dienų po pilnos vakcinacijos schemos, darbuotojams atliekami profilaktiniai testavimai. Taip pat papildyta 1.7. papunkčiu, kad sveikatos patikrinimai dėl COVID-19 ligos neatliekami po sustiprinančiosios „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės. Pasikeitimas įsigalioja nuo 2021-12-28.

Pakeistas SAM įsakymas dėl pirmos pagalbos vaistinėlių. Įsakymas: Nr. V-450 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLIŲ IR PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIŲ“ PAKEITIMO“.Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2622f5f05db211eca9ac839120d251c4


Pagrindinis pasikeitimas – pratęsiamas pirmosios medicinos pagalbos rinkinių galiojimo laikas iki 2022 m. balandžio 1 d. (senojoje redakcijoje buvo iki 2022 m. sausio 1 d.). Pasikeitimas įsigalioja nuo 2021-12-16.

Laba diena, gerb. Vilniaus Liepkalnio mokyklos bendruomenės nariai,

informuojame, kad mūsų mokyklos darbuotojui patvirtintas susirgimas COVID-19 liga. Prašome Jus išlikti ramiems ir pažymime, kad buvo nedelsiant imtasi visų reikiamų saugumo priemonių:

 • individualiai susisiekta su asmenimis, turėjusiais artimą kontaktą su sergančiuoju, t. y. su asmenimis, bendravusiais su sergančiuoju ilgiau nei 15 min. 2 metrų atstumu 72 val. laikotarpiu iki simptomų pradžios arba teigiamo testo rezultato;
 • artimą kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys individualiai informuoti ir izoliuojasi;
 • mokyklos  patalpos dezinfekuotos ir gerai išvėdintos;
 •  grupei mokinių ( 2 mokiniai)  ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu;
 • aktyviai bendraujama su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuru bei vykdomi visi jų nurodymai ir rekomendacijos. 

Asmenys, kurie negavo pranešimo, jog turėjo artimą kontaktą su sergančiuoju, yra kviečiami grįžti ir tęsti mokymosi ar darbo procesą. Užtikriname, kad mokinių ugdymo procesas organizuojamas sklandžiai ir laikantis visų saugumo reikalavimų bei rekomendacijų. Situacijai keičiantis, nedelsdami informuosime papildomai.

Prašome atidžiai stebėti savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie.

Kilus klausimams, maloniai kviečiame skambinti  dir. pav. ugdymui Irenai Priščepionokienei, tel. 867303405

Saugokime save ir kitus!