Formalusis ugdymas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais:  

  • mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso pabaiga 1–4 klasių mokiniams – 2024 m. birželio 11 d., 5–10 klasių mokiniams – 2024 m. birželio 26 d.;
  • ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos (35 sav.), 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos (37 sav.).

Mokinių atostogos:

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.

Pusmečių trukmė:

Klasės I pusmetis II pusmetis  
1–4 klasės mokiniams nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d. nuo vasario 1 d. iki birželio 11 d.  
5-10 klasės mokiniams nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d. nuo vasario 1 d. iki birželio 26 d.