Formalusis ugdymas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso pabaiga 1–4 klasių mokiniams – 2022 m. birželio 9 d., 5–10 klasių mokiniams – 2022 m. birželio 23 d..

Skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Pusmečių trukmė:

Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 klasių mokiniams nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d. nuo vasario  1d. iki birželio 9 d.
5–10 klasių mokiniams nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d. nuo vasario 1 d. iki  birželio 23 d.