Aprūpinimas vadovėliais

  • Mokykla aprūpina moksleivius bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais.
  • Pratybų sąsiuviniais, anglų kalbos vadovėliais, kurių struktūra reikalauja mokantis į juos rašyti, mokinius aprūpina tėvai.
  • Mokslo metų pradžioje arba per mokslo metus vadovėliai perduodami klasių auklėtojams, kurie išdalina juos moksleiviams, o pasibaigus mokslo metams – surenka, patikrina jų būklę ir grąžina į biblioteką.
  • Mokinys, pametęs ar suniokojęs vadovėlį, privalo jį pakeisti nauju arba bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu.

APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS, JŲ KOMPLEKTAVIMO, IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA