Karjera

Laisvos darbo vietos:

Vilniaus Liepkalnio mokykla, Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, Liepkalnio g. 18, LT – 02105 Vilnius, mokyklos kodas – 190007159, skelbia konkursą eiti mokyklos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas (0,5 etato).
Pagrindinės funkcijos:
• Organizuoti aptarnaujančio personalo darbą ir kontrolę, vykdyti sanitarinę bei higieninę mokyklos patalpų ir aplinkos priežiūrą; vykdyti mokyklos pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą bei priešgaisrinę saugą, tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, organizuoti jų remontą ir inventorizavimą.Vesti mokyklos darbuotojams instruktažus sveikatos ir saugaus darbo bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis.
• Tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
• Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.
• Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas.
• Orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje.
• Gebėjimas savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus priklausančius mokyklos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus.
• Gerai dirbti kompiuteriu MS Office (Word, Exel), naudotis internetu.
• Atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.
Privalumai:
• Vadybinio/administracinio darbo patirtis.
• Vairuotojo pažymėjimas (ir galimybė naudotis nuosavu automobiliu).
• Puikūs dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
Pretendentai asmeniškai pateikia šiuos dokumentus:
• Prašymą dalyvauti konkurse.
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
• Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
• Gyvenimo aprašymą.
• Savo privalumų sąrašą (laisva forma nurodytos dalykinės savybės, gebėjimai ir įgūdžiai pretenduojamoje srityje).
• Pretendentai savo nuožiūra gali pateikti darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei rekomendacijas.
• Užpildytą pretendento anketą.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po šio skelbimo paviešinimo adresu www.vataras.lt, įskaitant konkurso paskelbimo dieną 2019 – 09 – 25 d. iki 2019 – 10 – 09 d., adresu Liepkalnio g. 18., Vilnius, direktorei kasdien nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8-5) 262 6612, el. p. rastine@liepkalnio.vilnius.lm.lt
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2019 m. spalio 11 d. 14.00 val.

 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ieško visuomenės sveikatos priežiūros specialisto dirbti Vilniaus Liepkalnio mokykloje 0,25 etato.

Į šias pareigas pretenduojantis asmuo privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą arba medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, dirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programą, ar profesinėje mokymo įstaigoje, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

https://www.cvonline.lt/darbo-skelbimas/vilniaus-miesto-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-biuras/visuomenes-sveikatos-prieziuros-specialistas-e-d3991774.html

Daugiau informacijos:

Asta Nenartavičienė

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

Mokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Mob.  8 652 10707

El.p. asta.nenartaviciene@vvsb.lt“.

Anglų kalbos mokytojas

Specialusis pedagogas