Nuostatai ir dokumentai

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO VILNIAUS LIEPKALNIO MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI PATYRUS TRAUMĄ TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS