Mokyklos muziejus

Muziejaus ekspozicijoje pateikiama medžiaga apie Liepkalnio mokyklos istoriją . Viena iš pagrindinių įkurto muziejaus veiklos krypčių – tradicijos puoselėjimas .

Pagrindinės muziejaus veiklos kryptys:

  • Rinkti, sisteminti, eksponuoti ir išsaugoti istorinę mokyklos medžiagą ateinančioms kartoms.
  • Kaupti medžiagą apie buvusius mokytojus bei mokinius.
  • Panaudoti muziejaus fondus ugdomajame procese.
  • Rengti ir vykdyti edukacines programas.