Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

 

Priešmokyklinio ugdymo uždaviniai:

  • Lavinti  vaiko asmenybę per aktyvią veiklą sukuriant vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką;
  • Taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti
  • Sudaryti galimybes mokytis ir bendrauti su bendraamžiais, jaustis lygiaverčiu grupės nariu, užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįsta, tikslingą vaikų bendradarbiavimą.

 

Mūsų mokykloje veikia priešmokyklinė grupė rusų ugdomąja kalbą              „Bitutės“. 

Priešmokyklinės grupės tikslas ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaranti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.Vaikai į priešmokyklinę grupę priimami nuo 5 iki 6 metų. Prireikus 5 metų amžiaus vaikai yra tikrinami PPT (psichologinė-pedagoginė tarnyba).

Priešmokyklinėje grupėje pagrindinė veiklos forma yra žaidimas. Žaisdamas (rūšiuodamas, skaičiuodamas, lygindamas įvairių formų ir rūšių daiktus (akmenukais, kaladėlėmis, kamuoliukais ir t.t.) vaikas mokosi kalbėti, mąstyti, tirti aplinkinį pasaulį, aiškintis žodžių reikšmes, klausti, tinkamais žodžiais reikšti savo mintis.

Laviname vaiko asmenybę per aktyvią veiklą bei papildomus užsiėmimus (užsiėmimai nemokami)

– Lietuvių kalba
– Anglų kalba
– Kūno kultūra
– Šokiai
– Muzika
Plečiame pažinimą apie Lietuvos, Lenkijos bei Rusijos kultūrą ir papročius.
Bendradarbiaujame su Vilniaus švietimo ir mokslo įstaigomis.
Vaikams esant reikalui teikiama pagalba socialinio pedagogo, psichologo ir medicinos darbuotojo.

Nuo 2017m. rugsėjo mėnesio priešmokyklinėje grupėje vyksta „Zipio draugų” programa. Vaikai bei tėveliai supažindinti su programa ir jos veikla. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

 

Dienos ritmas

7.00 – 8.30 Vaikų atvykimas į mokyklą. Bendravimas su šeima.

8.30 – 9.00 Rytinė mankšta, rankų plovimas, pasiruošimas pusryčiams.

9.00 – 9.30 Pusryčiai.

9.30 – 12.00  Veikla visai vaikų grupei pagal kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę. Veikla vaikų grupelėmis. Individuali veikla. Pasivaikščiojimas (gamtos reiškinių stebėjimas, aplinkos pažinimas, judrieji žaidimai). Dalyvavimas įstaigoje organizuojamų būrelių veikloje.

12.00-12.30 Pietūs.

12.30 – 14.45 Poilsio organizavimas, pasakų-lopšinių klausymąsis, pietų miegas.

14.45 – 15:00 Apsirengimas, susišukavimas, rankų plovimas, pasiruošimas pavakariams.

15:00 – 15:30 Pavakariai.

15.00 – 17.30 Pasakų skaitymas, žaidimų metas grupėje, dienos aptarimas. Atsisveikinimas su grupės draugais.

Vasaros metu yra galimybė lankyti vasaros stovyklą (birželio mėn.) visiems norintiems vaikams, socialiai remtiniems vaikams taikomos nuolaidos.
Planuojame ekskursijas po Lietuvą, kultūrinius pastatus, muziejus, įvairias dirbtuves, išvykas į Lenkiją.