Logopedas

Logopedinė pagalba – tai logopedinės pratybos, kurių tikslas šalinti kalbos sutrikimus. Nuo sutrikimo sunkumo priklauso pratybų intensyvumas, trukmė ir pobūdis.

  Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo, vaiko ir jo tėvų.

Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir juos šalinti.

Logopedo veiklos uždaviniai:

  • išsiaiškinti vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir numanomas priežastis.
  • įvertinti ir numatyti palankiausius sutrikusios kalbos vystymosi korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti.
  • organizuoti individualias ir grupines pratybas, taikyti specifinio poveikio priemones tarties, kalbėjimo ir kalbos trūkumams koreguoti ir kompensuoti.
  • patarti mokytojams, kaip planuoti papildomą pagalbą kalbos sutrikimų turintiems mokiniams.
  • paskirstyti moksleiviams taikomo korekcinio poveikio kryptis ir priemones.
  • patarti tėvams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir sugebėjimo kalbėti įgūdžius, palaikyti vaiko pastangas, siekiant geresnių rezultatų.