Evakuacijos pratybos

Mūsų mokykloje buvo surengtos evakuacijos pratybos, kurių tikslas – praktiškai atlikti mokinių ir personalo evakuaciją, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą, mokyti mokyklos bendruomenę, kaip elgtis mokykloje kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms.

Apie vyksiančias evakuacijos pratybas mokyklos bendruomenė buvo informuota iš anksto, pratyboms tinkamai pasiruošta. Mūsų mokyklos evakuaciją stebėjo vyresnioji inspektorė Asta Baniusevičienė. Suskambėjęs įspėjamasis pavojaus signalas (du ilgi skambučio skambėjimai) pranešė visiems apie gaisro pavojų, buvo pradėta evakuacija. Visi mokyklos mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai organizuotai išėjo iš pastato per pagrindinį ir avarinius išėjimus ir susirinko nurodytoje vietoje – mokyklos stadione. Evakuacija truko 3.03 minutes (praeitais metais 3.17 min.). Šios pratybos parodė, jog mokyklos bendruomenė yra organizuota, kilus pavojui geba tiksliai vykdyti nurodymus, veikia vieningai ir darniai.

DSC00086

Tarptautinė tolerancijos diena

Lapkričio 17 dieną mokykloje vyko Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas, ši diena nuo 1995 m. kasmet minima daugelyje demokratinių šalių.

DSC00096 DSC00098

Kur išvažiavo cirkas?

Spalio 16 d. mokyk­loje lan­kėsi klou­nas su prog­rama „Kur išva­žiavo cir­kas?“. Prieš­mo­kyk­li­nio ugdymo gru­pės vai­kai bei pra­di­nių kla­sių moki­niai kartu su klounu pagal nuo­tai­kingą muziką lei­dosi į cirko šalį. Vai­kai mie­lai tapo spek­tak­lio daly­viais, padėjo klou­nui atlikti triukus.

DSC02292

Spalio 28 dieną 5a klasės moksleiviai dalyvavo teatralizuotoje ekskursijoje po Operos ir baleto teatro užkulisius  bei aplankė Europos informacinį centrą, kuriame jiems buvo pravesta interaktyvi pamoka.

DSC02366

Futbolo turnyras

Spalio 23 d. penktadienį įvyko futbolo turnyras 3 – 4 klasių mokiniams. Turnyro šūkis – „Mes mylim futbolą“!
Turnyro uždaviniai:

1. Populiarinti futbolą mokykloje.

2. Prisidėti prie masinio futbolo plėtojimo Lietuvoje.

3. Įtraukti į šį žaidimą kuo daugiau jaunimo, paskatinti juos aktyviai sportuoti.

DSC02354

Košės diena

    Spalio 9 dieną mūsų mokyklos 0-4 klasių mokiniai dalyvavo įmonės ,,Malsena“ organizuojamame Pasaulinės košės dienos projekte ,,Košės diena“. Mokiniai sužinojo apie avižinių košių naudą, skaitydami knygutę apie Dribsį ir Dribsę skanavo skanią košytę.

DSC02230

Europos kalbų diena

Rugsėjo 26 dieną anglų kalbos mokytoja Žana Šunina ir 5 a klasės moksleiviai minėjo tarptautinę Europos kalbų dieną.

 

DSC02203

Saugaus eismo pamokėlė

Rugsėjo 23 d. soc. pedagogė B. Viduto ir mūsų mokyklą kuruojanti 2 PK VPS PP vyr. specialistė J. Zaviša pravėdė pamokėlę pirmokams apie saugų eismą.

saugus_eismas