Ministro A. Monkevičiaus sveikinimas Rugsėjo 1-osios proga