Kviečiamų mokytis Vilniaus Liepkalnio mokykloje 2023-2024 m. m. mokinių sąrašai

Vilniaus Liepkalnio mokykla

Vadovaujantis Vilniaus Liepkalnio mokyklos Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdžio 2023 – 08 – 25  protokolo Nr. 4  nutarimais, skelbiami kviečiamų mokytis Vilniaus Liepkalnio mokykloje 2023-2024 m. m. mokinių sąrašai.

IV priėmimo komisijos posėdis

Kviečiamų į 1 rusų kl. dėstomąja kalba 2023/2024 m. m.  mokinių sąrašas

Eil.nr. MOK
1. 90822

Kviečiamų į 2 rusų kl. dėstomąja kalba 2023/2024 m. m.  mokinių sąrašas

Eil.nr. MOK
1. 115050
2. 116017
3. 116286
4. 117052

Kviečiamų į 4 rusų kl. dėstomąja kalba 2023/2024 m. m. mokinių sąrašas

Eil.nr. MOK
1. 116925
2. 116929

Kviečiamų į 5 rusų kl. dėstomąja kalba 2023/2024 m. m. mokinių sąrašas

Eil.nr. MOK
1. 116554

Kviečiamų į 6 rusų kl. dėstomąja kalba 2023/2024 m. m.  mokinių sąrašas

Eil.nr. MOK
1. 116590
2. 116803

Kviečiamų į 7 rusų kl. dėstomąja kalba 2023/2024 m. m. mokinių sąrašas

Eil.nr. MOK
1. 116906
2. 117135

Kviečiamų į 9 rusų kl. dėstomąja kalba 2023/2024 m. m. mokinių sąrašas

Eil.nr. MOK
1. 116907

Kviečiamų į 10 rusų kl. dėstomąja kalba 2023/2024 m. m. mokinių sąrašas

Eil.nr. MOK
1. 116804