Kviečiamų mokytis Vilniaus Liepkalnio mokykloje 2022-2023 m. m. mokinių sąrašai


Vadovaujantis Vilniaus Liepkalnio mokyklos Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdžio 2022-06-13 protokolo Nr. 2 nutarimais, skelbiami kviečiamų mokytis Vilniaus Liepkalnio mokykloje 2022-2023 m. m. mokinių sąrašai.

II priėmimo komisijos posėdis
Kviečiamų į 1 rusų kl. dėstomąja kalba 2022/2023 m.m.
mokinių sąrašas
Eil.nr. MOK

  1. 85554
  2. 87944
  3. 87948

Kviečiamų į 3 rusų kl. dėstomąja kalba 2022/2023 m. m. mokinių sąrašas
Eil.nr. MOK

  1. 86163

Kviečiamų į 4 rusų kl. dėstomąja kalba 2022/2023 m. m. mokinių sąrašas
Eil.nr. MOK

  1. 82866
  2. 85553

Kviečiamų į 5 rusų kl. dėstomąja kalba 2022/2023 m. m. mokinių sąrašas
Eil.nr. MOK

  1. 86114
  2. 82889
  3. 87371