Kviečiamų mokytis Vilniaus Liepkalnio mokykloje 2022-2023 m. m. mokinių sąrašai


Vadovaujantis Vilniaus Liepkalnio mokyklos Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdžio 2022- 06 – 21 protokolo Nr. 3 nutarimais, skelbiami kviečiamų mokytis Vilniaus Liepkalnio mokykloje 2022-2023 m. m. mokinių sąrašai.

III priėmimo komisijos posėdis
Kviečiamų į 2 rusų kl. dėstomąja kalba 2022/2023 m.m.
mokinių sąrašas
Eil.nr. MOK

  1. 86225

Kviečiamų į 3 rusų kl. dėstomąja kalba 2022/2023 m. m. mokinių sąrašas
Eil.nr. MOK

  1. 88121

Kviečiamų į 7 rusų kl. dėstomąja kalba 2022/2023 m. m. mokinių sąrašas
Eil.nr. MOK

  1. 88141