Ką svarbu žinoti pradedant 2020-2021 mokslo metus?

Priešmokyklinė grupė, 3 b, 2 c, 3 c, 4 c klasės į mokyklą įeina ir iš mokyklos išeina pro centrinį įėjimą.

1 a, 2 a, 3 a, 4 a klasės į mokyklą įeina ir iš mokyklos išeina pro I korpuso įėjimą.

5 a, 6 a, 7 a, 8 a, 10 a, 6 c, 7 c, 8 c, 9 a, 9 c, 10 c klasės į mokyklą įeina ir iš mokyklos išeina pro II korpuso įėjimą.

Kur mokomės?

Eil. Nr. Klasė Kabineto
  Nr.
1. Priešmokyklinio ugdymo grupė 306
2. 1a 202
3. 2a 206
4. 3a 201
5. 3b 307
6. 4a 205
7. 2c/3c 308
8. 4c 301
9. 5a 213
10. 6a 214
11. 7a 318
12. 8a 209
13. 9a 210
14. 10a 116
15. 6c/9c 311
16. 7c/8c 317
17. 10c 211