Dziękujemy!!! Спасибо !!!

Szkoła Podstawowa na Lipówce w Wilnie

Dziękujemy!!!

Kiermasz wielkopostny

„Mozaika Miłosierdzia w naszej codzienności”

–  podsumowanie

9 i 10 marca  w naszej szkole odbył się kiermasz

przygotowany przez rodziców, nauczycieli i uczniów.

Dziękujemy wszystkim za hojność i wsparcie.

Zebrane pieniądze (kwotę 300 eur) zostaną przekazane do hospicjum

bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie

Serdecznie dziękujemy wszystkim!!!

Organizatorzy

 

Основная школа Лепкальнё в Вильнюсе

Спасибо !!!

Великопостная ярмарка

“Мозаика милосердия в нашей повседневной жизни”

– подведение итогов

9 и 10 марта в нашей школе состоялась ярмарка

подготовленная родителами, учителами и учениками.

Спасибо всем за вашу щедрость и поддержку.

Собранные деньги (сумма 300 евро) будут переведены в хоспис

имени бл. кс. Михала Сопоцько в Вильнюсе

Спасибо всем !!!

Oрганизаторы

                DSC02273 DSC02268 DSC02260