DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

Nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. lapkričio 8 d.:

  • priešmokyklinis ugdymas ir pradinis ugdymas (1-4 kl.)  vykdomas įprastu (kontaktiniu) būdu;
  • pagrindinis ugdymas ( 5-10 kl.) vykdomas nuotoliniu būdu;
  • visos dienos grupių ugdymas ( VDM) vykdomas įprastu kontaktiniu būdu;
  • švietimo pagalba pradinių klasių mokiniams teikiama kontaktiniu būdu, pagrindinių klasių mokiniams – nuotoliniu būdu;
  • neformalus ugdymas pradinių klasių mokiniams ( tos pačios klasės)  vykdomas kontaktiniu būdu,  o 5-10 kl. mokiniams – nuotoliniu būdu;
  • šiomis dienomis nuotolinis ugdymas 5-10 kl. mokiniams planuojamas per Zoom platformą, visa informacija mokiniams apie pamokas ir darbų atlikimą siekiama Tamo dienyne;
  • nuo lapkričio 9 d. priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas planuojamas įprastu ( kontaktiniu) būdu, užtikrinant asmenų srautų valdymą, saugaus atstumo laikymąsi, sveikatos saugos ir higienos priemonių naudojimą ( kaukių dėvėjimą, rankų plovimą bei dezinfekavimą).

Mokyklos  administracija