ATRANKA SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI


VILNIAUS LIEPKALNIO MOKYKLA

SKELBIA ATRANKĄ SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

                      Konkursas vykdomas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V – 1680.

                      Pretendentai, pretenduojantys į laisvą specialiojo pedagogo pareigybę, priimami dirbti atrankos būdu (pokalbis).

Reikalavimai pretendentui:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • specialiojo pedagogo kvalifikacija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais
 • rusų, lenkų kalbų žinojimas

Privalumai:

 • Darbo patirtis, kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas naudotis IKT.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  1. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  1. gyvenimo aprašymą;
  1. motyvacinį laišką.

Taip pat pretendentai gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

                      Dokumentai priimami kasdien iki 2022 m. rugpjūčio 25 d. 12.00 val. Dokumentai pateikiami siunčiant registruotu laišku, adresu: Liepkalnio g. 18, 02105 Vilnius arba el. paštu rastine@liepkalnio.vilnius.lm.lt

 Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

                      Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Pareigybės pavadinimas – specialusis pedagogas (-ė)

Darbo krūvis – 1 etatas

Darbo sutarties rūšis – neterminuota

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  nuo 7,99 iki 10,45 MBA priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.