Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo

Siūlome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pridedama).

Taip pat siūlome susipažinti su Lietuvos moksleivių sąjungos rekomendacijomis. (Pridedama)

Pabrėžiame, kad Tvarka yra parengta vadovaujantis VESOC sprendimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis bei Jūsų pasiūlymais, patarimais.