Diena: lapkričio 6, 2020

Dėl darbo nuotoliniu būdu

Vadovaudamiesi Vyriausybės nutarimu ir Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijomis, Vilniaus Liepkalnio mokykloje nuo lapkričio 9 dienos iki lapkričio 29 dienos, ugdymas bus organizuojamas tokia tvarka:

1.     Priešmokyklinės grupės ugdytiniai ir 1 – 4 kl. mokiniai mokysis įprastu

( kontaktiniu) būdu, laikantis visų nustatytų higienos reikalavimų. VDM dirbs įprasta tvarka.

2.     5-10 klasių moksleiviams pamokos vyks nuotoliniu būdu. Nuotolinis ugdymas bus organizuojamas per Zoom ir Microsoft Teams 365 aplinkas.   Ugdant 5-10 klasių mokinius  laikysimės  įprasto pamokų tvarkaraščio ir dirbsime pagal 2020 m. kovo 24 d. Vilniaus Liepkalnio mokyklos direktoriaus patvirtintą, 2020 m. kovo 30 d., 2020 m. lapkričio 6 d. papildytą nuotolinio ugdymo tvarką.

3.     Neformalusis vaikų švietimas  pradinėse klasėse bus vykdomas kontaktiniu būdu (jai būrelį lanko tos pačios klasės mokiniai),kitais atvejais  bus vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

4.     Švietimo pagalba bus teikiama: 1 – 4 kl. mokiniams  – įprastu arba nuotoliniu būdu, 5 – 10 kl. mokiniams – nuotoliniu būdu.

5.     Klasės auklėtojos susitikimus su tėvais ir klasės valandėles su mokiniais ves nuotoliniu būdu.

Išlikite ramūs bei sveiki!