Apie atsakingą antibiotikų vartojimą

Lapkričio 18–24 d. minint Supratimo apie antimikrobines medžiagas savaitę, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“, rūpindamasis vilniečių sveikata ir saugumu, parengė informacinį vizualą apie atsakingą antibiotikų vartojimą (nuorodos žemiau), taip pat trumpą informacinį video ir informacinį straipsnį šia tema.

Nuoroda į  Facebook įrašą: shorturl.at/suEOY

Nuoroda į straipsnį ir video filmuką: shorturl.at/uJX15

Dėl darbo nuotoliniu būdu

Vadovaudamiesi Vyriausybės nutarimu ir Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijomis, Vilniaus Liepkalnio mokykloje nuo lapkričio 9 dienos iki lapkričio 29 dienos, ugdymas bus organizuojamas tokia tvarka:

1.     Priešmokyklinės grupės ugdytiniai ir 1 – 4 kl. mokiniai mokysis įprastu

( kontaktiniu) būdu, laikantis visų nustatytų higienos reikalavimų. VDM dirbs įprasta tvarka.

2.     5-10 klasių moksleiviams pamokos vyks nuotoliniu būdu. Nuotolinis ugdymas bus organizuojamas per Zoom ir Microsoft Teams 365 aplinkas.   Ugdant 5-10 klasių mokinius  laikysimės  įprasto pamokų tvarkaraščio ir dirbsime pagal 2020 m. kovo 24 d. Vilniaus Liepkalnio mokyklos direktoriaus patvirtintą, 2020 m. kovo 30 d., 2020 m. lapkričio 6 d. papildytą nuotolinio ugdymo tvarką.

3.     Neformalusis vaikų švietimas  pradinėse klasėse bus vykdomas kontaktiniu būdu (jai būrelį lanko tos pačios klasės mokiniai),kitais atvejais  bus vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

4.     Švietimo pagalba bus teikiama: 1 – 4 kl. mokiniams  – įprastu arba nuotoliniu būdu, 5 – 10 kl. mokiniams – nuotoliniu būdu.

5.     Klasės auklėtojos susitikimus su tėvais ir klasės valandėles su mokiniais ves nuotoliniu būdu.

Išlikite ramūs bei sveiki!

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

Nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. lapkričio 8 d.:

  • priešmokyklinis ugdymas ir pradinis ugdymas (1-4 kl.)  vykdomas įprastu (kontaktiniu) būdu;
  • pagrindinis ugdymas ( 5-10 kl.) vykdomas nuotoliniu būdu;
  • visos dienos grupių ugdymas ( VDM) vykdomas įprastu kontaktiniu būdu;
  • švietimo pagalba pradinių klasių mokiniams teikiama kontaktiniu būdu, pagrindinių klasių mokiniams – nuotoliniu būdu;
  • neformalus ugdymas pradinių klasių mokiniams ( tos pačios klasės)  vykdomas kontaktiniu būdu,  o 5-10 kl. mokiniams – nuotoliniu būdu;
  • šiomis dienomis nuotolinis ugdymas 5-10 kl. mokiniams planuojamas per Zoom platformą, visa informacija mokiniams apie pamokas ir darbų atlikimą siekiama Tamo dienyne;
  • nuo lapkričio 9 d. priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas planuojamas įprastu ( kontaktiniu) būdu, užtikrinant asmenų srautų valdymą, saugaus atstumo laikymąsi, sveikatos saugos ir higienos priemonių naudojimą ( kaukių dėvėjimą, rankų plovimą bei dezinfekavimą).

Mokyklos  administracija

Socialinė veikla

Spalio 23 d. mokykloje vyko 5-10 klasių socialinė veikla. Mokiniai tvarkėsi mokyklos teritorijoje bei Rasų ir šv. Eufrosinijos kapinėse. Prie vyresniųjų prisidėjo ir mūsų priešmokyklinukai, kurie su dideliu entuziazmu tvarkė mokyklos žaidinių aikštelę.

Skaitmeninė „Vyturio“ biblioteka

Artėjant moksleivių atostogoms, primename, kad atostogų neišeina skaitimeninė „Vyturio“ biblioteka ir laukia mokinių ir mokytojų.

Prisijungimo instrukcija.

a) besijungiantieji pirmą kartą į naršyklės langą suvesti  mokyklai skirtą nuorodą: https://vyturys.lt/kodas/vnliepkalnio

b) spausti „Registruokis” ir susikurti paskyrą

c) skaityti

PASTABA:  Vėlesnių prisijungimų metu jungiamasi tiesiai per vyturys.lt

Gražios ir sveikos dienos

Ekskursija į Molėtų kraštą

Spalio 13 d. 7-10 klasių moksleiviai vyko į Molėtų kraštą. Ekskursiją pradėjome vykdami į Dubingių piliavietės pažintinį taką.

Tuomet aplankėme Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejų.
Ekskursiją tęsėme Ežerų žvejybos muziejuje ir Molėtų krašto muziejuje. Aplankėme Molėtų skulptūrų parką. Ekskursijos pabaigoje aplankėme Lietuvos etnokosmologijos muziejų.

Mokytojų diena

Spalio 5-oji mūsų mokykloje buvo šventinė diena. Nuo ankstyvo ryto mokykloje šurmuliavo moksleiviai, besiruošiantys nustebinti savo gerbiamus ir mylimus mokytojus. Po pamokų mokiniai sukvietė visus mokyklos pedagogus į koncertą, kur skyrė jiems nuoširdžius sveikinimus. Eilės ir dainos suvirpino mokytojų širdis.